Sobre a Vaga

Louveira - SP

Carga e descarga de materiais.

Resumo da Vaga

Auxiliar de Logística

Escala por turnos

Temporario

Campinas